Valg til brugerråd

Valg til brugerråd for Ringsted Fjernvarme

Ved Ringsted Forsyning A/S, torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00 

Brugerrådet for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S har i sin nuværende form fungeret siden 1. januar 1998. Det grundlæggende formål med brugerrådet er at sikre fjernvarmeforbrugerne indflydelse på varmeforsyningens drift. 
Rådet består af 8 personer som repræsentanter for forbrugerne og to medlemmer fra Ringsted Byråd. 
Fem af rådets 8 medlemmer udpeges af boligselskaber, Ringsted Grundejerforening samt håndværker- og industriforening.

For ejere af parcelhuse / enfamiliehuse skal der til rådet vælges tre medlemmer ved skriftlig afstemning.

For ejere af parcelhuse / enfamiliehuse afholdes kombineret opstillingsmøde / valghandling ved Ringsted Forsyning A/S, Bragesvej 18, torsdag den 25. januar 2018, kl. 19.00 for valg af 3 repræsentanter og 3 suppleanter for parcelhusejere.

  • Til opstillingsmødet er der adgang for en person pr. parcelhus, som er tilsluttet Ringsted Fjernvarme. Ved indgangen vises legitimation ved seneste regningsopkrævning og billede ID.
  • På mødet kan man meddele sit kandidatur som repræsentant for parcelhusejerne.
  • Alle kandidater skrives op på en ”tavle” og der uddeles stemmesedler til de fremmødte.
  • Man kan skrive op til 3 navne på stemmesedlen.
  • Ringsted Forsyning A/S vælger 2 stemmetæller blandt de fremmødte parcelhusejere, som sammen med en repræsentant for Ringsted Forsyning A/S foretager stemmeoptællingen.
  • De 3 personer, som har fået flest stemmer, er valgt. Forekommer stemmelighed mellem 3. og 4. flest antal stemmer, foretages der lodtrækning mellem dem.
  • De 3 personer som har fået hhv.4., 5. og 6. flest stemmer vælges som hhv. 1., 2. og 3. suppleant.

Du kan få yderligere oplysninger om brugerrådet via dette link eller  kontakte os på tlf., 69898000