Forbrugervalg 2017

Forbrugervalg 2017

Der kan først afgives stemme fra og med mandag den 6 november kl. 12.00 til og med søndag den 19 november 2017.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER

Som kunde hos et af Ringsted Forsynings vandselskaber, kan du få indflydelse på hvordan bestyrelserne i de 3 vandselskaber Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S sammensættes fra og med 2018.

Vores kunder skal nemlig vælge 2 fælles forbrugerrepræsentanter og 4 suppleanter til de 3 selskabers nye bestyrelser, der tiltræder efter nytår.

Valget foregår i perioden fra mandag den 6 november til og med søndag 19. november 2017 

Valget gennemføres som et elektronisk valg. Afgivelse af stemme vil kunne ske via et link her på Forsyningens hjemmeside. Linket vil blive tilgængeligt fra og med den 6. november 2017 kl. 12.

Læs mere om Valg af forbrugerrepræsentanter og reglerne herfor (Regulativet) her.

HVEM KAN STEMME?

Det er kun kunder, der enten aftager vand fra et af vores vandværker, afleder spildevand til et af vores renseanlæg eller er en del af tømningsordningen, der kan stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed.

Hvis du er lejer og derfor ikke får særskilt regning fra Ringsted Forsyning A/S med eget kundenummer, har du mulighed for at bestille en stemmekode via systemet i perioden 9. oktober 2017 til 10. november 2017

Afstemningen sker elektronisk via dette link.

Der kan først afgives stemme fra og med mandag den 6. november 2017 kl.12.00.

Hvis du ikke har adgang til internettet og dermed mulighed for at afgive stemme via vores hjemmeside, kan du stemme personligt ved at møde op, på hverdage inden for vores normale åbningstider i valgperioden 6. november (kl. 12.00) – 17. november 2017 (kl. 12.00), på vores adresse Bragesvej 18, 4100 Ringsted. Husk at medbringe kundenummer og legitimation.

HVEM ER KANDIDATERNE?

Oplysninger om hvem der stiller op til valget kan du se via dette link.

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf., 69898000 for yderligere oplysninger.