Om forsyningen

I Ringsted Forsyning står vi for forsyningsområderne vand, varme og spildevand.

Har du lyst til at læse mere, så klik på den overskrift du vil læse mere om.

Vandforsyning

Vandforsyning

I Vandforsyningen forsyner vi borgerne med godt og rent drikkevand. Her kan du se vores hovedopgaver:

  • Planlægning og etablering af vandforsyningsanlæg
  • Drift og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg
  • Vejledning og service til forbrugerne
  • Måling af vandforbruget til brug for afregning

Vandforsyningen skal økonomisk hvile i sig selv, hvilket betyder, at virksomheden hverken må give overskud eller underskud, når regnskaberne betragtes over en årrække.

Vandforsyningen dækker i dag 85% af vandforsyningen i kommunen. De sidste 15% dækker de private vandværker.