Bestyrelse

Bestyrelsesammensætning

Ringsted Forsyning A/S

Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant
Johnny Dahlgaard Per Nørhave Britta Nielsen Ole B. Winther Solvejg Hvidemose


Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Forbrugerrepræsentant Forbrugerrepræsentant
Johnny Dahlgaard Per Nørhave Britta Nialsen Niels Conradsen Kristian Schou


Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S

I tilknytning til ovenstående to selskaber er der er brugerråd, som er høringspart

Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Johnny Dahlgaard Per Nørhave Britta Nielsen


Har du lyst til at læse mere, så klik på den overskrift du vil læse mere om.

Gældende vedtægter

Gældende vedtægter

Her kan du læse om de gældende vedtægter for forsynings selskaber.

Ringsted Forsyning A/S
Vedtægter for Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Vand A/S
Vedtægter for Ringsted Vand A/S

Ringsted Spildevand A/S
Vedtægter for Ringsted Spildevand A/S

Ringsted Centralrenseanlæg A/S
Vedtægter for Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Ringsted Fjernvarme A/S
Vedtægter for Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Kraftvarmeværk A/S
Vedtægter for Ringsted Kraftvarmeværk A/S