Projekter

Ringsted Spildevand A/S arbejder efter en prioriteret investeringsplan. Investeringsplanen indeholder følgende typer af projekter:

  • Nykloakering på landet
  • Sanering af eksisterende kloakker
  • Byggemodning
  • Klimaprojekter
  • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land (fra 2016)

Vi har et projektteam og et driftsteam som samarbejder og erfaringsudveksler omkring de forskellige typer af projekter.

Vi benytter os af rådgivere til projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn ved større opgaver. Ringsted Spildevands anlægsarbejde udføres af erfarne anlægsentreprenører og el-entreprenører, som har vundet arbejdet ved indbudt licitation.

Vi spørger altid andre ledningsejere om de vil være med, når vi graver. Når det er hensigtsmæssigt laver vi fællesprojekter med vand, fjernvarme og Ringsted Kommunes vejafdeling.