Byggemodning

Byggemodning

Ringsted Spildevand A/S udfører i samarbejde med Ringsted Vand A/S, Ringsted Varme A/S, Ringsted Kommunes Teknik- og Miljøcenter samt øvrige ledningsejere byggemodninger forskellige steder i kommunen.

Ringsted Spildevand A/S udfører hovedledninger og fører stik frem til matrikelskel. Dette arbejde kan enten udføres af en entreprenør, som Ringsted Spildevand A/S har indgået kontrakt med – eller det kan udføres af den private eller kommunale byggemodner og senere overtages af Ringsted Spildevand A/S.

Ringsted Spildevand A/S har udarbejdet et sæt retningslinier, som beskriver de tekniske, økonomiske og udførelsesmæssige krav, vi stiller til vores kloakker for at sikre, at vores forbrugere får mest muligt kloak for pengene. Retningslinierne udleveres til byggemodnere på forespørgsel.