Sanering

Sanering - de gamle kloakker har udstået deres levetid

Mange af de gamle kloakker har udstået deres levetid, flere er over 100 år gamle!
De er nedslidte og trænger til udskiftning eller reparation.

Kloaksystemet saneres/renoveres for at sikre en velfungerende drift og undgå brud, utætheder, rotteproblemer og skader på veje og bygninger.

Klimaændringerne stiller større krav til kapaciteten i vores kloaksystemer. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og lever nogen steder ikke op til nutidens krav.

Der er udarbejdet en national dimensioneringspraksis som tager udgangspunkt i de forventede klimaændringer, herunder mere og kraftigere nedbør. I Ringsted Kommune har man vedtaget at følge den nationale praksis, se Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005.

 

Separate rør til regn- og spildevand - Separatkloakering

Ringsted Spildevand A/S er i gang med at separatkloakere nogle af de gamle fællessystemer i byerne. Separate rør til regn- og spildevand handler ikke kun om at udskifte udtjente og utætte fællesledninger, men også om klimatilpasning, aflastning af renseanlæg og at undgå oversvømmelser og overløb til recipienter som søer og vandløb.

Klimaændringerne medfører kraftigere regnskyl. Det betyder, at kloaksystemerne skal kunne håndtere større mængder regnvand end tidligere. De nuværende fællessystemer, hvor regn- og spildevand løber i samme rør, har ikke alle steder kapacitet til at håndtere de store regnmængder og det kan medføre kælderoversvømmelser, terrænoversvømmelser samt overløb af fortyndet og urenset regn- og spildevand til vandløb og søer.

For at sikre os bedre imod dette, kan rørene udskiftes med større rør, der kan laves bassiner til forsinkelse af vandet og/eller regn- og spildevand kan skilles ad. Vi kan dog ikke sikre os imod de kraftigste regnskyl – det ville kræve uforholdsmæssigt store og dyre afløbssystemer. Den mest effektive løsning er derfor at skille regn- og spildevandet fra hinanden og lede regnvandet hen, hvor oversvømmelsen gør mindst skade.

Når der ledes mindre regnvand til renseanlæggene, får man en mere stabil drift i form af mindre udsving i vandmængderne. Det giver en bedre rensning af spildevandet.

Når regnvandet bortledes, hvor det naturligt hører til, er det til gavn for grundvandet. Samtidig minimeres forurenende overløb til vandløb og søer til gavn for vandmiljøet.

Vi bygger fremtidens kloakker! De kloakker vi planlægger og udfører nu, skal holde de næste 50-75 år – og det skal være den bedste løsning, ud fra den viden vi har i dag! Det handler om robuste og sikre afløbssystemer, som er tætte og på forkant med udviklingen i klimaet til gavn for borgernes sundhed, tilfredshed og miljø. Pt. udrulles en 20-årig saneringsplan for fællessystemerne i det nordlige Ringsted og i Benløse - følg projekterne på vores hjemmeside.

 

 

Separat er smart

Separat er smart!

 • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
 • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
 • Regnvandet bliver i det naturlige opland – grundvandsbalancen bevares
 • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
 • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
 • ”Rent” regnvand giver muligheder for vand i bybilledet
stdClass Object
(
  [id] => 215
  [asset_id] => 619
  [title] => Sanering
  [alias] => sanering
  [introtext] => 

Sanering - de gamle kloakker har udstået deres levetid

Mange af de gamle kloakker har udstået deres levetid, flere er over 100 år gamle!
De er nedslidte og trænger til udskiftning eller reparation.

Kloaksystemet saneres/renoveres for at sikre en velfungerende drift og undgå brud, utætheder, rotteproblemer og skader på veje og bygninger.

Klimaændringerne stiller større krav til kapaciteten i vores kloaksystemer. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og lever nogen steder ikke op til nutidens krav.

Der er udarbejdet en national dimensioneringspraksis som tager udgangspunkt i de forventede klimaændringer, herunder mere og kraftigere nedbør. I Ringsted Kommune har man vedtaget at følge den nationale praksis, se Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005.

 

Separate rør til regn- og spildevand - Separatkloakering

Ringsted Spildevand A/S er i gang med at separatkloakere nogle af de gamle fællessystemer i byerne. Separate rør til regn- og spildevand handler ikke kun om at udskifte udtjente og utætte fællesledninger, men også om klimatilpasning, aflastning af renseanlæg og at undgå oversvømmelser og overløb til recipienter som søer og vandløb.

Klimaændringerne medfører kraftigere regnskyl. Det betyder, at kloaksystemerne skal kunne håndtere større mængder regnvand end tidligere. De nuværende fællessystemer, hvor regn- og spildevand løber i samme rør, har ikke alle steder kapacitet til at håndtere de store regnmængder og det kan medføre kælderoversvømmelser, terrænoversvømmelser samt overløb af fortyndet og urenset regn- og spildevand til vandløb og søer.

For at sikre os bedre imod dette, kan rørene udskiftes med større rør, der kan laves bassiner til forsinkelse af vandet og/eller regn- og spildevand kan skilles ad. Vi kan dog ikke sikre os imod de kraftigste regnskyl – det ville kræve uforholdsmæssigt store og dyre afløbssystemer. Den mest effektive løsning er derfor at skille regn- og spildevandet fra hinanden og lede regnvandet hen, hvor oversvømmelsen gør mindst skade.

Når der ledes mindre regnvand til renseanlæggene, får man en mere stabil drift i form af mindre udsving i vandmængderne. Det giver en bedre rensning af spildevandet.

Når regnvandet bortledes, hvor det naturligt hører til, er det til gavn for grundvandet. Samtidig minimeres forurenende overløb til vandløb og søer til gavn for vandmiljøet.

Vi bygger fremtidens kloakker! De kloakker vi planlægger og udfører nu, skal holde de næste 50-75 år – og det skal være den bedste løsning, ud fra den viden vi har i dag! Det handler om robuste og sikre afløbssystemer, som er tætte og på forkant med udviklingen i klimaet til gavn for borgernes sundhed, tilfredshed og miljø. Pt. udrulles en 20-årig saneringsplan for fællessystemerne i det nordlige Ringsted og i Benløse - følg projekterne på vores hjemmeside.

 

 

Separat er smart

Separat er smart!

 • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
 • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
 • Regnvandet bliver i det naturlige opland – grundvandsbalancen bevares
 • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
 • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
 • ”Rent” regnvand giver muligheder for vand i bybilledet
[fulltext] => [state] => 1 [catid] => 2 [created] => 2016-08-25 09:57:28 [created_by] => 549 [created_by_alias] => [modified] => 2018-09-20 08:26:27 [modified_by] => 854 [checked_out] => 0 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [publish_up] => 2016-08-25 09:57:28 [publish_down] => 0000-00-00 00:00:00 [images] => {"image_intro":"","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""} [urls] => {"urla":false,"urlatext":"","targeta":"","urlb":false,"urlbtext":"","targetb":"","urlc":false,"urlctext":"","targetc":""} [attribs] => {"show_title":"","link_titles":"","show_tags":"","show_intro":"","info_block_position":"","show_category":"","link_category":"","show_parent_category":"","link_parent_category":"","show_author":"","link_author":"","show_create_date":"","show_modify_date":"","show_publish_date":"","show_item_navigation":"","show_icons":"","show_print_icon":"","show_email_icon":"","show_vote":"","show_hits":"","show_noauth":"","urls_position":"","alternative_readmore":"","article_layout":"","show_publishing_options":"","show_article_options":"","show_urls_images_backend":"","show_urls_images_frontend":""} [version] => 25 [ordering] => 35 [metakey] => [metadesc] => [access] => 1 [hits] => 3929 [metadata] => Joomla\Registry\Registry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( [robots] => [author] => [rights] => [xreference] => ) [separator] => . ) [featured] => 0 [language] => * [xreference] => [category_title] => Ikke kategoriseret [category_alias] => uncategorised [category_access] => 1 [author] => Simple Solution [parent_title] => ROOT [parent_id] => 1 [parent_route] => [parent_alias] => root [rating] => [rating_count] => [params] => Joomla\Registry\Registry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( [article_layout] => _:default [show_title] => 1 [link_titles] => 1 [show_intro] => 1 [info_block_position] => 0 [show_category] => 0 [link_category] => 0 [show_parent_category] => 0 [link_parent_category] => 0 [show_author] => 0 [link_author] => 0 [show_create_date] => 0 [show_modify_date] => 0 [show_publish_date] => 0 [show_item_navigation] => 0 [show_vote] => 0 [show_readmore] => 1 [show_readmore_title] => 0 [readmore_limit] => 100 [show_tags] => 0 [show_icons] => 0 [show_print_icon] => 0 [show_email_icon] => 0 [show_hits] => 0 [show_noauth] => 0 [urls_position] => 0 [show_publishing_options] => 1 [show_article_options] => 1 [save_history] => 1 [history_limit] => 10 [show_urls_images_frontend] => 1 [show_urls_images_backend] => 1 [targeta] => 0 [targetb] => 0 [targetc] => 0 [float_intro] => none [float_fulltext] => left [category_layout] => _:blog [show_category_heading_title_text] => 1 [show_category_title] => 0 [show_description] => 0 [show_description_image] => 0 [maxLevel] => 0 [show_empty_categories] => 0 [show_no_articles] => 0 [show_subcat_desc] => 0 [show_cat_num_articles] => 0 [show_cat_tags] => 1 [show_base_description] => 0 [maxLevelcat] => 1 [show_empty_categories_cat] => 0 [show_subcat_desc_cat] => 0 [show_cat_num_articles_cat] => 0 [num_leading_articles] => 0 [num_intro_articles] => 4 [num_columns] => 1 [num_links] => 0 [multi_column_order] => 0 [show_subcategory_content] => -1 [show_pagination_limit] => 1 [filter_field] => hide [show_headings] => 1 [list_show_date] => 0 [date_format] => [list_show_hits] => 1 [list_show_author] => 1 [orderby_pri] => order [orderby_sec] => order [order_date] => published [show_pagination] => 0 [show_pagination_results] => 0 [show_featured] => show [show_feed_link] => 1 [feed_summary] => 0 [feed_show_readmore] => 0 [show_page_heading] => 0 [menu_text] => 1 [secure] => 0 [css3_mega_showtitle] => 1 [css3_mega_tooltip] => 0 [css3_mega_cols] => 1 [css3_mega_group] => 0 [css3_submenu_align] => auto [css3_mega_subcontent] => 0 [page_title] => Sanering [page_description] => I Vandforsyningen forsyner vi borgerne med godt og rent drikkevand. Her kan du se vores hovedopgaver: [page_rights] => [robots] => [access-view] => 1 ) [separator] => . ) [tagLayout] => JLayoutFile Object ( [layoutId:protected] => joomla.content.tags [basePath:protected] => [fullPath:protected] => [includePaths:protected] => Array ( [0] => /home/r/i/ftp_ringstedforsyningdk/templates/ssti/html/layouts/com_content [1] => /home/r/i/ftp_ringstedforsyningdk/components/com_content/layouts [2] => /home/r/i/ftp_ringstedforsyningdk/templates/ssti/html/layouts [3] => /home/r/i/ftp_ringstedforsyningdk/layouts ) [options:protected] => Joomla\Registry\Registry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( [component] => com_content [client] => 0 ) [separator] => . ) [debugMessages:protected] => Array ( ) ) [slug] => 215:sanering [catslug] => 2:uncategorised [parent_slug] => [readmore_link] => /spildevand/projektering/sanering [text] =>

Sanering - de gamle kloakker har udstået deres levetid

Mange af de gamle kloakker har udstået deres levetid, flere er over 100 år gamle!
De er nedslidte og trænger til udskiftning eller reparation.

Kloaksystemet saneres/renoveres for at sikre en velfungerende drift og undgå brud, utætheder, rotteproblemer og skader på veje og bygninger.

Klimaændringerne stiller større krav til kapaciteten i vores kloaksystemer. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og lever nogen steder ikke op til nutidens krav.

Der er udarbejdet en national dimensioneringspraksis som tager udgangspunkt i de forventede klimaændringer, herunder mere og kraftigere nedbør. I Ringsted Kommune har man vedtaget at følge den nationale praksis, se Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005.

 

Separate rør til regn- og spildevand - Separatkloakering

Ringsted Spildevand A/S er i gang med at separatkloakere nogle af de gamle fællessystemer i byerne. Separate rør til regn- og spildevand handler ikke kun om at udskifte udtjente og utætte fællesledninger, men også om klimatilpasning, aflastning af renseanlæg og at undgå oversvømmelser og overløb til recipienter som søer og vandløb.

Klimaændringerne medfører kraftigere regnskyl. Det betyder, at kloaksystemerne skal kunne håndtere større mængder regnvand end tidligere. De nuværende fællessystemer, hvor regn- og spildevand løber i samme rør, har ikke alle steder kapacitet til at håndtere de store regnmængder og det kan medføre kælderoversvømmelser, terrænoversvømmelser samt overløb af fortyndet og urenset regn- og spildevand til vandløb og søer.

For at sikre os bedre imod dette, kan rørene udskiftes med større rør, der kan laves bassiner til forsinkelse af vandet og/eller regn- og spildevand kan skilles ad. Vi kan dog ikke sikre os imod de kraftigste regnskyl – det ville kræve uforholdsmæssigt store og dyre afløbssystemer. Den mest effektive løsning er derfor at skille regn- og spildevandet fra hinanden og lede regnvandet hen, hvor oversvømmelsen gør mindst skade.

Når der ledes mindre regnvand til renseanlæggene, får man en mere stabil drift i form af mindre udsving i vandmængderne. Det giver en bedre rensning af spildevandet.

Når regnvandet bortledes, hvor det naturligt hører til, er det til gavn for grundvandet. Samtidig minimeres forurenende overløb til vandløb og søer til gavn for vandmiljøet.

Vi bygger fremtidens kloakker! De kloakker vi planlægger og udfører nu, skal holde de næste 50-75 år – og det skal være den bedste løsning, ud fra den viden vi har i dag! Det handler om robuste og sikre afløbssystemer, som er tætte og på forkant med udviklingen i klimaet til gavn for borgernes sundhed, tilfredshed og miljø. Pt. udrulles en 20-årig saneringsplan for fællessystemerne i det nordlige Ringsted og i Benløse - følg projekterne på vores hjemmeside.

 

 

Separat er smart

Separat er smart!

 • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
 • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
 • Regnvandet bliver i det naturlige opland – grundvandsbalancen bevares
 • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
 • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
 • ”Rent” regnvand giver muligheder for vand i bybilledet
[tags] => JHelperTags Object ( [tagsChanged:protected] => [replaceTags:protected] => [typeAlias] => [itemTags] => Array ( ) ) [event] => stdClass Object ( [afterDisplayTitle] => [beforeDisplayContent] => [afterDisplayContent] => ) )