Spildevandstakster 2018

Betaling for rensning af spildevand sker for alle forbrugere tilsluttet Ringsted Spildevand A/S’s spildevandsanlæg

Både boliger og virksomheder betaler efter, hvor meget rent vand de bruger.

Årligt bidrag:

 

 

Ringsted Spildevand A/S:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Betaling pr. m3 målt vandforbrug

31,53

39,41

Salg til erhvervsforbrugere: 0 – 500 m3

31,53

39,41

Salg til erhvervsforbrugere: 500 – 20.000 m³

25,23

31,54

                 

 

 

Ringsted Centralrens A/S:

 

 

Betaling pr. m3 målt vandforbrug

9,03

11,29

Salg til erhvervsforbrugere: 0 – 500 m3

9,03

11,29

Salg til erhvervsforbrugere: 500 – 20.000 m³

7,22

9,03

 

 

 

Salg til erhvervsforbrugere med justeret betalingsprincip over 500 m3


7,22


9,03

 

For boliger uden måler betales for 170 m3, og for meget små boligenheder betales for 85 m3 i henhold til betalingsvedtægt.
 

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Download betalingsvedtægt her

 

Takstblad 2018 for Ringsted Forsyning A/S

Download takstblad 2018 her


 

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed Uden moms Med moms
Separatsystem 48.888,65 kr. 61.110,81 kr.            
Erhvervsejendomme i by- og landzone omregnes til boligenheder. 800 m² grundareal er én boligenhed.    
     
I landzone fastlægges grundarealet ud fra den del af det bebyggede areal, der tilsluttes offentlig kloak, og en skønnet bebyggelsesprocent, som maksimalt kan sættes til 40 %.    
     
Spildevandskloak alene 29.333,19 kr. 36.666,49 kr.
I områder, hvor der kun er mulighed for tilslutning til spildevandskloak, er tilslutningsbidraget 60 % af et fuldt bidrag.    

Vilkår er fastsat i betalingsvedtægt for Ringsted kommunes offentlige spildevandsanlæg.

   

Standardtilslutningsbidraget omfatter fremføring af stikledning til ejendommens skelgrænse.

Der sættes ikke parcelbrønde.