Vand

Vandets vej fra boring til vandhane

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Rent vand er en af vore væsentligste ressourcer. I Ringsted får vi alt vort drikkevand fra grundvandet. Det naturlige grundvand gennemgår en simpel vandbehandling på vandværket, inden det sendes ud i vandledningerne til forbrugerne.

På tegningen kan du følge vandets naturlige vej fra undergrunden til din vandhane.

Klik på tegningen og læs mere om vandets vej. Du kan også bruge linket her.