Vand

Vandets vej fra boring til vandhane

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Rent vand er en af vore væsentligste ressourcer. I Ringsted får vi alt vort drikkevand fra grundvandet. Det naturlige grundvand gennemgår en simpel vandbehandling på vandværket, inden det sendes ud i vandledningerne til forbrugerne.

På tegningen kan du følge vandets naturlige vej fra undergrunden til din vandhane.

Læs om vandets vej her. eller klik på tegningen.