Vandtakster 2017

Du kan downloade takstblad for 2017 her.

Afregning for forbrug

Variabel afgift

Pris pr. m³ kr. ekskl. moms

Pris pr. m³ kr. inkl. moms

0 - 100.000 m³

8,49

10,61

100.000 - 200.000 m³

6,05

7,56

 > 200.000 m³

3,42

4,28

Statsafgift    

Grønafgift pr. m³

5,86 kr.

7,33

Drikkevandsbidrag pr. m³

0,39 kr.

0,49

 

Bilag til takstblad

Ringsted Vand A/S etablerer og betaler alle hovedledninger. Kunden betaler etablering af stik- og jordledning. I tilfælde med stik- og jordledninger på over 50 m (hovedsageligt i landområder) etablerer og betaler Ringsted Vand A/S stik- og jordledning ud over de 50 m fra vandmålerens placering.

I tilfælde, hvor stikledningen skal krydse amts- og kommunevej, betaler Ringsted Vand A/S underføringen af ledningen. Ved udstykninger etablerer Ringsted Vand A/S hovedledninger og fører stikledningen en meter ind på grunden.

Kolonihaver betragtes som privat areal, hvorfor hovedledningen betales af og etableres af Ringsted Vand A/S frem til haveforeningens samlede areal. Etablering og betaling af vandledningsnettet på det pri­vate areal er Ringsted Vand A/S uvedkommende. Forbrug afregnes over fælles vandmåler.

Takstblad 2017 for Ringsted Forsyning A/S

Download takstblad 2017 her


Målerafgift

Målerafgift

Målerafgift excl. moms inkl. moms
pr. m³ målerstørrelse, påstemplet måler.     49,48   kr. 61,85 kr.
Ved målerstørrelse større end 20 m³ er måleren påstemplet sin lysningsdiameter. Denne omregnes efter fabrikantens forskrifter til m³.    
Hjælp til måleraflæsning   200,00 kr
Gebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning   500,00 kr.
Forgæves kørsel ved målerskift o.lign.   606,25 kr.

Byggevand generelt:

   

Afregnes efter måler.

   
Etablering af byggevand for permanent tilslutning excl. opgravning:   4.000 kr.
Etablering af byggevand for permanent tilslutning incl. opgravning:   8.375 kr.
Etablering af byggevand for midlertidig tilslutning excl. opgravning:   5.625 kr.
Etablering af byggevand for midlertidig tilslutning incl. opgravning:   14.375 kr.
Etableringen indeholder levering og montering af målerbrønd.