Vandets hårdhed

Vandets hårdhed er bestemt af indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden opgives i de tyske hårdhedsgrader °dH.

Et højt tal betyder, at vandet er hårdt, mens et lavt tal betyder, at vandet er blødt.

Total hårdhedsgrad

Betegnelse

0-4

Meget blødt

4-8

Blødt

8-12

Middel hårdt

12-18

Temmeligt hårdt

18-30

Hårdt

over 30

Meget hårdt


Der stilles ikke krav til vandets hårdhedsgrad, men den bør ligge mellem 5-30 °dH.

Ringsted vandets hårdhedsgrad ligger mellem 17 og 21 °dH. Det vil sige, at vandet er hårdt.