Varmetakster 2018

Takster 2018

Priser for levering af fjernvarme

Faste udgifter: Uden moms Med moms
Abonnementsafgift 527,06 kr. 658,83 kr.
Effektafgift efter m² i BBR-registeret 17,39 kr. 21,74 kr.
Forbrugspriser    
Efter registreret MWh forbrug  362,33 kr. 452,91 kr.
Hjælp til måleraflæsning 200,00 kr. 250,00 kr.

 

Takstblad 2018 for Ringsted Forsyning A/S

Download takstblad 2018 her

Priser for tilslutning til fjernvarme

Priser for tilslutning til fjernvarme

Kategori 1: Bebyggelse i eksisterende fjernvarmeområde:

Tilslutningsafgift : 70,00 kr. pr m² i BBR-registeret
Stikledning: Se nedenstående skema

Kategori 2: Bebyggelse i udstykningsområder

Tilslutningsafgift : Tilbud