Gode råd spildevand

Ligesom resten af huset skal kloakken også vedligeholdes

Som husejer er du selv ansvarlig for vedligeholdelsen af kloakken på din egen grund.

Et korrekt udført ledningsanlæg kan sagtens have en levetid på 75 år – men kloakken kan få skader efterhånden. Slid fra kloakvand, trærødder, jordtryk, trafiklast, anlægsarbejde, rotter og dårligt udført kloakarbejde kan være medvirkende til at kloakken får alvorlige skader, som skal udbedres. Kloakken skal være tæt, så spildevand ikke siver ud – og grundvand ikke siver ind. Utætte kloakker giver husly og er spisekammer for rotter. Forskudte samlinger og brud kan medføre forstoppelse og opstuvning.

 • Hold øje med, om din kloak fungerer som den skal. Tilkald en slamsuger eller kloakmester, hvis du ikke selv kan finde en årsag til problemer med din kloak.
 • Få evt. udført en tv-inspektion af kloakken, som kan vise, om der er skader, og hvor de er. Visse typer af skader kan være dækket af din husforsikring.
 • Dit kloaksystem skal kunne renses. Spulebrønde/rensebrønde giver adgang til rensning, når slamsugeren kommer.
 • Kig i brøndene med jævne mellemrum for at se, om vandet kan løbe frit og om der er tegn på rotter (ekskrementer eller rottehuller).
 • Rens tagnedløbsbrøndene for blade og evt. grus, så det ikke kommer i kloakken.
 • Rens jævnligt husets vandlåse under køkkenvasken, håndvasken eller i gulvet.
 • Kemiske midler som afløbsrens og kautisk soda ødelægger miljøet og kan ætse rørene. Brug kun kogende vand, når du renser afløbet.
 • Undgå at hælde fedt i vasken og put kaffegrums i skraldespanden.
 • Brug kun toiletpapir i toilettet. Papirhåndklæder, hygiejnebind, bleer, vatpinde og tandtråd giver forstoppelse og kan sætte sig fast i pumperne i pumpestationerne.

Tænk over dit forbrug af vaskemidler og rengøringsmidler. Selvom vi renser spildevandet, bliver ikke alle miljøskadelige stoffer fjernet helt.

 • Vælg et af de kompakte vaskemidler.
 • Dosér vaskemidlet efter vandets hårdhedsgrad.
 • Undgå brug af skyllemiddel.
 • Køb så vidt muligt miljømærkede produkter.

Vil du vide mere om miljøvenlig vask og rengøring, kan du hente nyttige oplysninger på Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.forbrug.dk/