Beregningen, der viser de årlige driftsudgifter, er vejledende og uden forbindende for Ringsted Forsyning

Elvarme, årlige udgifter:

Indtast antal m² boligareal jfr. BBR-register:
Indtast årlige elforbrug: KWh
Indtast anslået elforbrug ud over varme KWh
Nuværende elvarmeforbrug pr. år: KWh

Elvarmeforbruget omfatter opvarmning og varmt brugsvand.
Varmeforbruget er det gennemsnitlige forbrug på årsbasis.
Der er beregnet et merforbrug på 10% efter omlægningen.
Driftsudgifterne er i aktuelle 2016-priser, incl. moms.

Både ved opvarmning med el og med fjernvarme beregnes den årlige energiudgift i forhold til forbruget målt i kilowatt-timer (kWh.)

Udgifter til elvarme

Varmeforbrug: kWh á kr kr

Udgifter ved fjernvarme

Varmeforbrug: MWh á kr kr./år
Fast bidrag m² á kr./m² kr./år
Abonnement/målerleje: kr./år
Fjernvarme udgifter: kr./år
 

Standard abonnement
Ejeren leverer, installerer, vedligeholder, og er i enhver henseende ansvarlig for fjernvarmeunit(investering ca. 50.000 kr. til 70.000 kr.)

Samlet udgifter for fjernvarme med standard abonnement: kr./år

Udvidet abonnement 1 (samlet pris pr. år 2.375 kr.)
Ringsted fjernvarme betaler for nedtagning af eks. installation samt installationen, fremtidig drift og vedligeholdelse af ny fjernvarmeunit.Forbrugeren betaler tilslutningsafgifter.

Samlet udgifter for fjernvarme med abonnement 1: kr./år

Udvidet abonnement 2 (samlet pris pr. år 4.087,50 kr.)
Ringsted fjernvarme betaler for nedtagning af eks. installation samt installationen, fremtidig drift og vedligeholdelse af ny fjernvarmeunit.Ringsted fjernvarme betaler for etablering af 10 m stik inkl. 130 m² og forbrugeren betaler tilslutningsafgifter udover de 10 m stik og 130 m²

Samlet udgifter for fjernvarme med abonnement 2: kr./år

Årlig besparelse ved fjernvarme

Standard abonnement kr./år
Udvidet abonnement 1 kr./år
Udvidet abonnement 2 kr./år

Alle priser er inkl. moms.