Beregningen er vejledende og uden forbindende for Ringsted Fjernvarme

Naturgas, årlige udgifter:

Hvor gammelt er dit gasfyr?
Indtast husstandens årlige forbrug af gas m3
Indtast boligareal m2
Læs mere om hvilken betydning dette har for dit forbrug her: link
m3 naturgas à 0 kr. kr./år 0,00
Serviceabonnement m. eftersyn hvert 2. år incl. reservedele kr./år 2100,00
Årlig investering i udskiftning af gasfyr kr./år
Udgifter i alt kr./år 1.457,00

Fjernvarme, årlige udgifter:

0 m3 naturgas svarer til 000 MWh (m3 naturgas * 0.011 * )

0 MWh à kr. kr./år 0,00
Fast årligt afgift: erhvervs-og boligareal       m2 à kr. kr./år 0,00
Abonnement/målerlejekr./år 0,00
Fjernvarme udgifter kr./år 0,00

Standard abonnement
Ejeren leverer, installerer, vedligeholder, og er i enhver henseende ansvarlig for fjernvarmeunit(investering ca. 50.000 kr. til 70.000 kr.)

Samlet udgifter for fjernvarme med standard abonnement: kr./år

Udvidet abonnement 1 (samlet pris pr. år 2.375 kr.)
Ringsted fjernvarme betaler for nedtagning af eks. installation samt installationen, fremtidig drift og vedligeholdelse af ny fjernvarmeunit.Forbrugeren betaler tilslutningsafgifter.

Samlet udgifter for fjernvarme med abonnement 1: kr./år

Udvidet abonnement 2 (samlet pris pr. år 4.087,50 kr.)
Ringsted fjernvarme betaler for nedtagning af eks. installation samt installationen, fremtidig drift og vedligeholdelse af ny fjernvarmeunit.Ringsted fjernvarme betaler for etablering af 10 m stik inkl. 130 m² og forbrugeren betaler tilslutningsafgifter udover de 10 m stik og 130 m²

Samlet udgifter for fjernvarme med abonnement 2: kr./år

Årlig besparelse ved fjernvarme

Standard abonnement kr./år
Udvidet abonnement 1 kr./år
Udvidet abonnement 2 kr./år

Alle priser er inkl. moms.